Beoconex je uspešno realizovao veliki broj raznovrsnih projekata za domaće i strane naručioce.

Saradnja sa Agencijom za privatizaciju uspešno traje više od jedne decenije.

Reference su dostupne po zahtevu klijenta.

Očekujemo Vaš poziv ili e-mail!

Adresa: Zahumska 71, Beograd
Telefon: +381 (0) 11 3088 103, 3820 410 Fax: 3088 105
E-mail: office@beoconex.com